Stiftelsen Fred och Sylvia Forchheimer har till syfte att stödja forskning inom det medicin-tekniska området. Sedan inrättandet 1986 har detta skett genom utdelandet av ett pris i samband med ISPO:s (International Society for Prosthetics and Orthotics) internationella kongress.

 

Styrelse:
Prof. Em. Robert Forchheimer (ordf.)
Civ. ing., M.C.Sc. Irene Persson (sekr.)
Ekon. kand., M.A. Claire Forchheimer (kassör)
Jur. mag. Catherine Forchheimer (ledamot)
Tekn. Dr. Daniel Forchheimer (ledamot)
Civ. ing., M.Sc. Susanne Forchheimer (suppleant)


Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm
Org.nr: 802013-2265 Adress: c/o Forchheimer, Karlbergsv 78, 113 35 Stockholm
Tel: 08-341299 E-post:stiftelsen[at]forchheimer.se Bankgiro: 5588-5354
Till ISPO's hemsida
Vilka har utnämts till pristagare?
Ytterligare information