Hem

Stiftelsen Fred och Sylvia Forchheimer har till syfte att stödja forskning inom det medicin-tekniska området. Sedan inrättandet 1986 har detta skett genom utdelandet av ett pris i samband med ISPO:s (International Society for Prosthetics and Orthotics) internationella kongress.

Styrelse:
Prof. Em. Robert Forchheimer (ordf.)
Civ. ing., M.C.Sc. Irene Persson (sekr.)
Ekon. kand., M.A. Claire Forchheimer (kassör)
Jur. mag. Catherine Forchheimer (ledamot)
Tekn. Dr. Daniel Forchheimer (ledamot)
Civ. ing., M.Sc. Susanne Forchheimer (suppleant)

Join the discussion

The Foundation is registered with Länsstyrelsen in Stockholm
Org.nr: 802013-2265
Bankgiro: 5588-5354

Address
c/o Forchheimer
Karlbergsvägen 78A
113 35 Stockholm
Sweden

Contact
Tel: + 46 8-341299
Email: stiftelsen[at]forchheimer.se