Mer information

Vem sköter stiftelsen?
Stiftelsen administreras av familjen Forchheimer. International Society for Prostetics and Orthotics (ISPO) svarar för uppdraget att vetenskapligt granska de artiklar som publicerats i ISPOs tidskrift tiden före den internationella kongressen. De författare vars bidrag bäst motsvarar stiftelsens syfte utnämns till pristagare. Då ISPOs internationella kongress fr o m år 2013 äger rum vart annat år delas därmed priset också ut med samma intervall.

”Technology must serve man, not the other way round.”
Det bästa bidraget inom området ”Clinical assessment, measurement and evaluation” belönas. Med detta menas att forskningen skall vara inriktad på individers/patienters behov. I arbetet med människor som är i behov av proteser/orthoser möts den medicinska/mänskliga och tekniska dimensionen. Här måste man hitta en väg att förstå individers behov, mäta dem och utvärdera olika behandlingsmetoder. De tekniska landvinningar som gjorts måste stå till människors förfogande, men på individens villkor.

Stadgar

Vem har fått pris?
Priset delades ut första gången 1989 vid ISPO’s kongress i Kobe, Japan. En engelsk forskare mottog den blygsamma summan av SEK 4 000. Prissumman har nu stigit till SEK 75 000 kr.

Se även listan över pristagare.

Vill du lämna ett bidrag?
Donationer till stiftelsen sker till bankgiro: 5588-5354

Eller från utlandet:
Swedbank
IBAN: SE43 8000 0832 7999 4445 0619
BIC: SWEDSESS

The Foundation is registered with Länsstyrelsen in Stockholm
Org.nr: 802013-2265
Bankgiro: 5588-5354

Address
c/o Forchheimer
Karlbergsvägen 78A
113 35 Stockholm
Sweden

Contact
Tel: + 46 8-341299
Email: stiftelsen[at]forchheimer.se